Prosessene for å lage BREDAL alligator skinnbelter

Prosessene for å lage BREDAL alligator skinnbelter

 

Skinnene har allerede vært igjennom en mange prosesser fra fangsttidspunkt via kjølerom hos jeger med salting, så henting med truck til garveriet (www.amtam.com) ,hvor garving, bleking og farging foretas. Du bør slå opp på ”Leather” på Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Leather) for å forstå alle utrykk. Skinnene er ”chrome- tanned”. Se (https://www.linkedin.com/pulse/chrome-vs-vegetable-tanned-leather-karquest-impex-kausar-hashmi- ) for å forstå forskjellen.  Selve garvingen vil bli behandlet i egen avhandling. Beskjæringen på baksiden av skinnet med nano- teknologi for blant annet lage større mykhet er vanskelig og viktig.


Etter en runde med vaskemaskinen og påfølgende tørking ligger skinnet klart for behandling.
The «liner» er viktig (læret inn mot kroppen) og de bruker en tykkelse på 10-11oz -skulder av belgisk eller norsk ku til dette. Denne er «vegetable tanned» så du kan trykke informasjon på denne.  Utvelgelsen av kvaliteten og sammensetningen av liner og toppside – det eksotiske skinnet, er meget viktig for det endelige resultat.

Hver «liner» er så skåret til riktig bredde (35 mm for Europa) , håndmålt og kuttet til riktig lengde. Du kan også få dine egne mål her (for eksempel 37”).

Kantene blir kløyvet for å skape en svakt buet form. Jeg  bruker ikke fyll som mange gjør – det er kun ku på innsiden og eksotisk skinn på toppside.

For å lage et Bespoke BREDAL one-piece belte kuttes alligatoren nord - syd og ikke på tvers, dette medfører at det ikke er skjøtet – noe som er svært uvanlig. Collagenet i alligator er i lengderetning og ikke på tvers som for de fleste andre dyr – og dette skaper større styrke og holdbarhet.

Toppside og liner blir så limt – ikke på maskin, men med hånd. Beltene blir altså ikke sydd – det kan redusere styrken av toppskinnet og er altså mindreverdig i denne sammenheng.

Det håndmåles på nytt, kuttes på nytt, enden der hvor spennen skal være og også endetippen blir trimmet og hull punchet. Det er trykknapper på den delen hvor løs spenne påsettes.
Beltestroppene er håndsydd.

”Sanding” gjøres med ultrafine sandpapir av alle kanter slik at man ikke kan se overganger - omtrent slik det gjøres på fine møbler.

Alle kanter er deretter håndmalt med en absorberende fleksibel ”ink” , også hullene får påføring – dette varer,  og knekker ikke.

Så blir beltet håndpolert med en mikro krystalin voks og ”labelling” med størrelse og logo foretas tilslutt.

Beltene mine er enten "tapered" (innsnevret i hver ende for en mindre spenne 2.5 cm bredde) eller "straight" dvs. 35 mm jevn bredde for dress/penbelter og 38 mm jevn bredde for jeans.

Det vil fortløpende bli lagt ut nye historier på bredal-wild.com

Tilbake til toppen